Meer toeslag na scheiding

Scheiden brengt veel zorgen met zich mee. Kan ik nog wel rondkomen na mijn scheiding en hoe kan ik de kosten van de kinderen betalen. Hele logische en normale zorgen, want vaak ga je van een huishouden met twee inkomens naar een huishouden met één inkomen. En hoe ga je dat dan doen met alle kosten, zeker als je ook nog kinderen hebt.

In veel situaties ontvang je na de scheiding meer toeslag(en), dit kan de zorgen wat verlichten. Als je als ouders met elkaar in overleg bent kan je bekijken hoe je dit optimaal kan regelen. Dit draagt direct bij aan een goed ouderschap na scheiding.

Toeslagpartner, inkomen en vermogen

Als je samenwoont of getrouwd bent wordt voor de toeslagen gekeken naar het inkomen en bij de meeste toeslagen ook het vermogen van jezelf en van je toeslagpartner gezamenlijk. Ga je uit elkaar dan en woon je apart dan telt alleen jou inkomen en vermogen mee voor de bepaling van de hoogte van de toeslagen. In veel gevallen ga je omhoog in de toeslagen of ga je een toeslag ontvangen, omdat je inkomen en vermogen lager zijn.

Zorg- en huurtoeslag

Het kan hier gaan om zorgtoeslag als bijdrage voor de ziektekostenverzekering. Huurtoeslag voor een huurwoning, zolang de huur beneden een bepaalde grens blijft. In 2022 is dat een maximale huur van € 763,47.

Kindgebonden budget

Als je kinderen hebt en je woont straks apart met je kinderen dan heb je mogelijk recht op kindgebonden budget met een alleenstaande ouderkop. Deze ligt veelal hoger dan toen jullie nog een gezamenlijke huishouding voerden. Afhankelijk van je inkomen en vermogen kan dit wel tot honderden euro’s per maand schelen. Voor de belastingdienst heb je recht op kindgebonden budget als je als ouder ook recht hebt op de kinderbijslag. Het recht op kinderbijslag heeft de ouder bij wie het kind of de kinderen zijn ingeschreven. Het kan voordelig zijn om de bij meer dan één kind de inschrijving van de kinderen te verdelen.

Kinderopvangtoeslag

Ook de kinderopvangtoeslag kan omhoog gaan als jullie een eigen huishouding gaan voeren. Voor deze toeslag geldt geen vermogenstoets. Je hebt volgens de Belastingdienst recht op de kinderopvangtoeslag als je werkt of een opleiding volgt. Als jij en je ex-partner een deel van de week voor de kinderen zorgen via co-ouderschap, dan moeten jullie allebei de kinderopvangtoeslag aanvragen voor jullie eigen deel van de kosten.

Meer weten

Zit jij zelf in een scheidingssituatie of ben je gescheiden en wil je weten hoe je dit in jullie situatie kan optimaliseren, neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 06-22024874 of per mail via info@scheidenmetrene.nl

Heb je een vraag?
Scan de code