Scheiden met rust

Bemiddeling, mediation en (financieel) advies bij scheiding

Scheiden is niet iets dat je dagelijks doet. Of je nu getrouwd, samenwonend of geregistreerd partner bent, je wilt dat de scheiding goed geregeld wordt. Je wilt rust en ik help jullie daarbij. Ik sta jullie bij van A tot Z bij het regelen van jullie scheiding. Ik zorg voor de voortgang in de scheiding en dat jullie blijven communiceren. Ik luister, vraag door en adviseer op financieel, juridische en relationeel gebied. Ik ben jullie vaste aanspreekpunt en waar nodig word ik ondersteund door specialisten. Dit bijvoorbeeld op het gebied van kind en scheiding, hypotheken of juridisch.

Iedere relatie is anders en bijzonder. Het beëindigen daarvan verdient daarom ook alle aandacht. Hoe de situatie ook is, voor mij draait het om jullie afzonderlijk en jullie kind(eren). Ik help jullie de relatie zo goed mogelijk te beëindigen en bij het maken van goede en werkbare afspraken. Dit alles met als doel dat je met een positief gevoel verder kan en je de juiste invulling geeft aan jullie ouderschap na scheiding.

De zorg en opvoeding van jullie kinderen is het belangrijkste, maar daarover zijn pas goede afspraken te maken als je weet waar je financieel aan toe bent. Daarom maak ik samen met jullie eerst een op maat gemaakt financieel scheidingsrapport, waardoor je duidelijkheid krijgt over je woonsituatie, de vermogensverdeling en weet je wat maandelijks netto te besteden hebt na alle vaste lasten. Juist deze financiële rust zorgt dat je de volgende stappen kan maken, de stap van partnerschap naar ouderschap. Je blijft samen ouder van jullie kind(eren). Ook hierin is maatwerk de sleutel, zodat jullie invulling kunnen geven aan het ouderschap zoals jullie dat willen. Wat jullie situatie ook is, want iedere situatie is uniek.

Hoe ziet het scheidingstraject Scheiden met Rust eruit

Fase 1 :  Kosteloos scheiden met rust gesprek

Tijdens dit gratis gesprek leer je mij kennen. Jullie moeten je wel comfortabel voelen bij mij. Ik geef jullie informatie over het scheidingstraject, mijn werkwijze, de voorwaarden en de kosten. Ook bespreken we in hoofdlijnen jullie situatie van dit moment en jullie verwachtingen van het scheidingstraject. Dit om toe te werken naar een goede toekomst na de scheiding. Na dit gesprek weet je hoe de aanpak voor jullie situatie er uit ziet.

Fase 2 : Wat heb je en wat zijn je wensen

In deze fase gaan we echt van start. Ik inventariseer jullie huidige situatie juridisch, financieel en relationeel. Ik vraag naar jullie wensen, behoeften en belangen. Ik geef jullie beide de aandacht en de ruimte om zo goed mogelijk aan te geven wat voor jullie belangrijk is. Denk hierbij aan onderwerpen als wonen, inkomen, vermogen, de eigen onderneming en de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Maar ook jullie samenlevingsvorm en wat jullie daarover hebben vastgelegd en een eventueel testament komen daarbij aan bod. In deze fase is ook alle ruimte voor de emoties die bij jullie spelen. Met mijn netwerk van specialisten bekijk ik de haalbaarheid van jullie wensen en denk ik creatief mee. Vaak is meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt. Dit alles om tot duurzame en sluitende afspraken te komen.

Fase 3:  Financiële rust en duidelijkheid na scheiding

In deze fase geef ik jullie inzicht en duidelijkheid in je eigen financiële situatie na de scheiding. Naast de verdeling van jullie woning en vermogen krijg je inzicht in je netto besteedbare inkomen, fiscaal geoptimaliseerd en rekening houdend met toeslagen. Je weet wat je maandelijks en zelfs wekelijks netto te besteden hebt. Dus wat kan je uitgeven na je vaste lasten, zoals wonen en belasting. Dat geeft rust. Deze financiële rust is nodig om goed na te denken over de volgende stappen.

Fase 4: Kind en Ouderschap

Jullie blijven beide voor het leven de ouders van jullie kind(eren). Hierover wil je dus goede afspraken maken. Om daar goed je aandacht aan te geven, is het van belang dat er financiële rust is. Want die rust geeft ruimte hier volledig je aandacht op te richten. Ik ga met jullie verder dan het ‘verplichte’ ouderschapsplan. Samen met jullie maak ik een regeling voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Ik vind de stem van jullie kind(eren) hierin ook van belang, het gaat ten slotte over hen. Daarom bied ik een kosteloos kindgesprek aan. De wensen van jullie en die van jullie kind(eren) nemen we mee in de ouderschapsregeling. Zo krijgt je een ouderschapsregeling die volledig is afgestemd op jullie allemaal.

Fase 5: Afspraken definitief maken

In deze fase bespreken we de nog openstaande punten, zoals pensioen, verzekeringen en eventuele verrekeningen. Als alle afspraken zijn gemaakt en getoetst dan stel ik een concept vaststellingsovereenkomst op, met daarin de afspraken die we hebben gemaakt tijdens het gehele proces. Ik neem met jullie de procedure door van de juridische afhandeling welke van toepassing is op jullie situatie.

Fase 6: De officiële afhandeling

Na jullie akkoord zijn met de concept vaststellingsovereenkomst maak ik de definitieve vaststellingsovereenkomst op. Nadat deze is getekend, stuur ik deze met de benodigde documenten naar de advocaat die op basis hiervan een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Na uitspraak (echtscheidingsbeschikking) van de rechter zorg ik voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Voor samenwoners en geregistreerd partners zonder kinderen verloopt het afhandelingsproces anders.

Fase 7: Kosteloze nazorg

Jullie scheiding is definitief en alles is goed afgerond. Na een zes maanden bied ik een kosteloos evaluatiegesprek aan. Tijdens dit gesprek hoor ik graag hoe het met jullie en jullie kind(eren) gaat in de nieuwe situatie. Werken de afspraken in de praktijk. Mochten er veranderingen zijn die invloed hebben op de gemaakte afspraken, dan bespreken we die met elkaar en wat ik voor jullie kan betekenen.

De kosten van scheiden met rust

Ieder gezin, iedere situatie en dus ook iedere scheiding is anders. Wat de situatie ook is, wat de reden ook is, deze is altijd anders dan bij een ander. Omdat je straks op je eigen manier verder gaat, verdiend dat de aandacht. Tijdens het gratis scheiden met rust gesprek vraag ik ook naar jullie situatie en geef ik op basis daarvan duidelijkheid over de te verwachte kosten zodat je weet waar jullie aan toe zijn. 

René was jarenlang mijn adviseur bij de bank. Voor mij heeft geld altijd een oorsprong (het komt ergens vandaan) en een bedoeling (ik wil iets met dat geld, nu of later). René was voor mij de ideale persoon. Zijn belangstelling voor mij als persoon en mijn leven zag ik terug in zijn financiële adviezen aan mij.

Pieter

René werkt op een uiterst prettige wijze. Hij is oprecht geïnteresseerd in je en stelt goede vragen. Daarnaast is hij deskundig en heeft ons de duidelijkheid verschaft die we zochten.

Hans

Ik heb totaal geen verstand van financiële zaken. Gelukkig heeft René alles heel inzichtelijk gemaakt en goed uitgelegd en ik begreep het ook nog. En dan is hij ook nog een prettige persoon in de omgang. Bedankt voor je goede begeleiding.

T.

Contact met René

Vraag een kosteloos 'Scheiden met rust gesprek' aan

Wil je meer over mij en mijn werkwijze te weten komen, maak dan een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend scheiden met rust gesprek. Uiteraard mag je me ook eerst bellen, appen of mailen.

Heb je een vraag?
Scan de code