Herzien en rustig verder

Bemiddeling, mediation en (financieel) advies bij scheiding

Iedereen die gescheiden is weet dat je pas na de scheiding ervaart of de gemaakte afspraken echt werken. Dit geldt voor jou voor je ex-partner en voor de kinderen. Het is daarom ook goed deze afspraken te evalueren en indien nodig aan te passen. Mogelijk is je situaties veranderd welke invloed hebben op de gemaakte afspraken.

Ik help je als scheidingsspecialist graag om bij wijzigen de zaken goed te regelen, zodat je daarna weer op een goede en rustige manier verder kan.

Voor gescheiden stellen

Evaluatie bestaande afspraken

Het evalueren van de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan of de ouderschapsregeling die niet (meer) of onvoldoende werken omdat ze verouderd zijn. Bijvoorbeeld: de wensen van jullie kind(eren) en van jou zijn niet meer up-to-date nu jullie kind(eren) naar de middelbare school is (zijn). Of één of meerdere van jullie kinderen wil graag de zorgverdeling aangepast hebben, omdat dit voor hem of haar niet meer prettig werkt. Het blijkt echter lastig om tot goede nieuwe afspraken te komen. 

Wijzigingen in je situatie

Wijzigingen in verband met een verhuizing, andere baan of nieuwe partner. Dit zijn wijzigingen die invloed hebben op de door jullie gemaakte afspraken. Ik geef jullie op objectieve wijze inzicht van de gevolgen van deze wijzigingen en wat dit betekent voor de afspraken en bespreek met jullie de mogelijkheden. De eventuele aanpassing van de afspraken leggen ik voor jullie vast.

Slechte communicatie

Communicatie die slecht verloopt tussen jou en je ex-partner. De communicatie is door verschil van inzicht, een gebeurtenis of niet uitgesproken oud zeer verslechterd of misschien wel geheel afwezig. Jullie als ouders en jullie kind(eren) hebben hier last van. Het is goed om onder begeleiding te bespreken wat de reden is van de verslechtering, het geschilpunt aan te pakken en de communicatie weer vlot te trekken.

Samen evalueren en herzien

Bovenstaande punten kunnen een bron van onrust zijn en zijn redenen om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Dit om de gemaakte afspraken te evalueren en waar nodig te herzien. Dit kunnen aanpassingen zijn op het financiële vlak, de ouderschapsregeling, afspraken over de omgang met elkaar als ouders van jullie kind(eren) of een combinatie daarvan. Ik help jullie tot nieuwe afspraken te komen en leg deze vast.

Kosten van Herzien en rustig verder

Ik werk op basis van een uurtarief . Afhankelijk van jullie vraagstelling en situatie geef ik jullie vooraf een duidelijkheid over de te verwachte kosten, zodat jullie weten waar je aan toe bent.

Contact met René

Vraag een kosteloos 'Scheiden met rust gesprek' aan

Wil je meer over mij en mijn werkwijze te weten komen, maak dan een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend scheiden met rust gesprek. Uiteraard mag je me ook eerst bellen, appen of mailen.

Heb je een vraag?
Scan de code